Minitrix loc’s N

Minitrix16873, BR 189 van de DB, digitaal
PoHé prijs € 162.50
Minitrix 16874, BR 189 van Railpool, digitaal met geluid
PoHé prijs € 237.50
Minitrix 12933, Electrische locomotief E103
PoHé prijs € 99,00